سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا وصالی ناصح – کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تأمین آب شیرین مورد نیاز محروم یکی از مشکلات اساسی جهان در آینده است. کشور ایران نیز تا سال ۱۴۰۴ به کشورهایی می‌پیوندد که به شدت از کمبود آب رنج می‌برند. محدودیت منابع آب و هزینه‌های سرسام آور توسعه منابع، انتقال، تصفیه ، ذخیره و توزیع آب باعث شده است که جهت بهسازی شبکه‌های آب در اولین مرحله بازدهی این سیستم‌ها مطرح شود. مطابق بررسی‌های انجام شده در ایران میزان آب به حساب نیامده که عمدتا" شامل نشت آب از شبکه و مصارف ثبت نشده است در حدود ۵۰% می‌باشد. لذا تبیین نقاط نشت در خطوط لوله و سپس بهسازی این خطوط یکی از مهمترین روش‌های کاهش آب به حساب نیامده است.
این تحقیق به بررسی آب به حساب نیامده و تعیین تقریبی محل آن با استفاده از مدل Water Gems می‌پردازد. این روش بر مبنای مقایسه فشارهای حاصل از آنالیز شبکه با فشارهای بدست آمده از عملیات فشار سنجی بوده و مهمترین نتیجه آن نیز تعیین محل تقریبی این نقاط نشت است.
در این تحقیق یک مدل روستایی بعنوان مدل نمونه مورد بررسی قرار گرفت و پس از بدست آمدن فشارها در مدل، نتایج حاصله با نتایج عملیات فشار سنجی مقایسه گردید و بدین ترتیب نقاطی که در آنها فشارها اختلاف زیادی با هم داشتند بعنوان نقاط بحرانی مشخص گردیدند. در نهایت با بررسی حوادث و اتفاقات شبکه و مقایسه حوادث با نقاط بحرانی تعیین شده نقاط احتمالی نشت تعیین شدند که یا پیمایش‌های محلی و بررسی نقاط احتمالی در حدود ۹۰% نقاط مشخص شده نقاطی بودند که دچار شکستگی شده بودند.