سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر شهابی فر – مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین
مهرزاد مستشاری – مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین

چکیده:

برای تعیین حد بحرانی میکروالمنتهای آهن و روی به منظور کاربرد متعادل کودهای شیمیایی حفط و ارتقاب هداشت تغذیه جامعه افزایش کمی و کیکفی عملکرد و اجتناب از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی در محصول استراتژیک گندم براساس آزمون خاک این طرح اجرا گردید. در این طرح تعداد زیادی مزرعه برای نمونه برداری انتخاب و مقادیر آ]ن و روی آنها قبل از کاشت تعیین گردید.