سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر شهابی فر – مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین
مهرزاد مستشاری – مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین
محمدعلی خلج – مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین

چکیده:

برای تعیین حد بحرانی فسفر و پتاسیم خاک به منظور اجتناب از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی در محصولات اصلی کشور بر اساس آزمون خاک این طرح اجرا گردید. در این طرح تعداد زیادی مزارعه سرای نمونه برداری انتخاب و مقایدر فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک در آنها قبل از کاشت تعیین گردید. سپس خاک ها از نظر میزان فسفر و پتاسیم قابل جذب بر اساس سری های غالب هر منطقه گروهبندی گردیدند.