سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین ثابتی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی
حسین آتشی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی
فرهاد شهرکی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

پساب های صنایع چوب یکی ازآلوده ترین پساب های صنعتی به جهت ترکیبات پیچیده موجود در آنها می باشند. لیگنن و مشتقات آن از مهمترین این ترکیبات آلاینده به شمار می روند. این ماده از نظر حجم، اندازه و مقاومت در مقابل تجزیه بیولوژیکی، از اجزاء مقاوم می باشد. به همین لحاظ به کارگیری تصفیه شمیایی به دنبال تصفیه بیولوژیکی این پساب ها ضروری به نظر میرسد.
ورود این پسابها تصفیه نشده با داشتن COD در حدود ۴۰۰۰۰ و BOD بالای ۱۹۰۰۰ میلی گرم بر لیتر و درصد بالای آلودگی روغنی آنبه محیط زیست موجب آلودگی منابع آبی در کنار شیوع بیماری را به دنبال خواهد داشت. در این پژوهش با توجه به ویژگی های نوع پساب، تصفیه بیولوژیکی و به دنبال آن تصفیه شیمیایی صورت گرفته است. در تصفیه بیولوژیکی از باکتری نوع هوازی که از مخزن لجن فعال کارخانه چوب و کاغذ سازی تهیه گشته استفاده شده است. همچنین عمل انعقاد، برای حذف مواد معلق وکلوئیدی در تصفیه شیمیایی که بدنبال تصفیه بیولوژیکی انجام می گیرد بکار گرفته شد.