سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
محسن عدالت – استاد گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق از یک مدل حلالیت مولکولی و نیز تابع توزیع جرم ملکولی برای تعیین نقطه تشکیل و میزان درصد آسفالتین رسوب کرده توسط چند حلال استفاده شده است . با استفاده از تابع توزیع جرم مولکولی آسفالتین تشکیل شده با توجه به نوع حلال و داده های آزمایشگاهی مقدار متوسط دقیق جرم ملکولی هر یک از نمونه های آسفالتین محاسبه گردیده است . استفاده از تابع توزیع جرم مولکولی آسفالتین می تواند در بالا بردن دقت محاسبات در پیشگویی میزان رسوب نقش موثری داشته باشد . شرایط ایجاد رسوب یعنی مینیمم قرار دادن انرژی آزاد گیبس حاصل از روابط مربوط به تئوری محلولهای پلیمری فلوری هاگینز را برقرار نموده و با منظور نمودن فاکتور اثر متقابل، پارامتر حلالیت حلال و نیز درصد حجمی آسفالتین محلول در فاز حلال بدست آمده است . با کمک درصد حجمی آسفالتین محاسبه شده در فاز مایع ، درصد جرمی رسوب آسفالتین و نیز نقطه تشکیل رسوب بدست آمده است . نتایج بدست آمده تطابق نزدیکی با داده های تجربی دارد .