سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد مدرس یزدی – دانشگاه صنعتی شریف
مهدی شریف یزدی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی مفهوم نقطه تفکیک در زنجیره عرضه و نقش آن به مسأله تعیین نقطه تفکیک بهینه می پردازیم . هدف این مسـأله کـه بـر پایه تعدادی فرض سازنده اولیه بنا شده است، تعیین مکان بهینه نقطه تفکیک در یک زنجیره عرضه است . در ادامه، یک مدل ریاضی برای ایـن مسـأله ارائه می گردد . آن گاه با کار گیری روش برنامه ریزی پویا جواب بهینه مسأله به دست می آید . به عبـارت دیگـر مشـخص مـی شـود کـه در کـدام یـک از حلقه های زنجیره عرضه، تولید به صورت سفارشی و در کدام حلقه ها به صورت انبارشی است، در حلقه هایی که تولید به شکل انبارشی انجام خواهد شـد، اندازه دسته تولیدیچه قدر است و اندازه محموله محصول چه قدر می باشد .