سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی غبیشاوی –
علی رحمانی –
رضا چهارده چریک –
نصرت ناصری –

چکیده:

نمودار انحراف سرعت ( velocity -diviation log ) که از ترکیب نمودارهای صوتی با تخلخل نوترون و تخلخل جرم مخصوص محاسبه می‌شود ابزار مناسبی جهت به دست آوردن اطلاعاتی در مورد تخلخل کالک آلکالی در طول یک حلقه چاه می‌باشد. همچنین از این نمودار می‌توان به روند تغییرات تراوایی را به طور نسبی به دست آورد. به منظور کنترل نمودار فوق، نمودار انحراف سرعت چاه شماره ۱۴ میدان آب تیمور با نمودارهای مقاومت و داده‌های تخلخل برداشت شده از مقاطع نازک و مغز مقایسه شد. این مطالعه نشان می‌دهد که نمودار انحراف سرعت در کنار دیگر نمودارها ابزار مناسبی در جهت تعیین نوع تخلخل کالک آلکالی در سنگ‌های کربناتی می‌باشد بنابراین از این نمودار می‌توان به عنوان یک ابزار کمکی در ارزیابی سازد استفاده کرد.