سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نسیم متغیر – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمود خلیلی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
موسی نقره ئیان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمدعلی مکی زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

توده های نفوذی منطقه مورد مطالعه، در زون آتشفشانی سنوزوئیک ایران مرکزی مشهور به ارومیه – دختر واقع شده است .
سنگهای توده نفوذی منطقه شامل گابرو، دیوریت، گرانودیوریت و گرانیت می باشد.
با توجه به شواهد پتروگرافی و بر اساس ژئوشیمی عناصر اصلی و کمیاب، این گرانیتودیها، ویژگی گرانیتوئیدهای نوع I را داشته، ماگمای تشکیل دهنده این توده از نوع ساب آلکالن، باگرایش به کالکوآلکالن می باشد.
بر اساس مطالعات عناصر اصلی و کمیاب ، محیط تکتونیکی ماگمای تشکیل دهنده سنگهای مورد مطالعه، از نوع قوسهای آتشفشانی (Volcanic Arc Granite) VAG می باشد.