سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد عطائی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
فرج الله زمانی – شرکت مهندسین مشاور کانی کاوان شرق

چکیده:

معدن سنگ آهن چادرملو از سال ۱۳۷۶ مورد بهر برداری قرار گرفته است. در حال حاضر مقدار قابل توجهی از عمر مفید تعدادی از ماشین آلات چالزنی موجود باقیمانده است. در این مطالعه در ابتدا شرایط فعلی ماشین آلات چالزنی از نظر ظرفیت کاری مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور داده های عملیاتی – تاریخی این ماشین آلات برای یک دوره یک ساله جمع آوری و سپس این اطلاعات پردازش شده است. مطالعات نشان داده است که با استفاده از سیستم تک ضرب در چالزنی می توان ظرفیت چالزنی در ساعتهای فعال ماشین های موجود را در سنگ آهن و باطله به ترتیب ۱۷ و ۴۰ درصد افزایش داد. تناسب هندسی ماشین آلات با شاخص های هندسی معدن مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها نشان داده است که به علت کوتاه بودن بلندی دکل ماشینهای چالزنی، ظرفیت آنها برای حفر چالها بصورت تک ضرب کم است. با توجه به برنامه تولید هفده سال باقیمانده از عمر معدن و بررسی عملکرد آنها در دوره مطالعه، تعداد ماشین آلات چالزنی لازم در سالهای آتی پیش بینی و زمان مناسب برای خرید ماشین آلات جدید پیشنهاد شده است.