سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اکبر همتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

سالانه حدود ۱۲۰ هزار هکتار لوبیا در کشور کشت می شود که قریب یک چهارم آن لوبیا سفید استگیاه لوبیا به مقادیر متفاوت دو عنصر فسفر و پتاسیم بسته به میزان آنها در خاک نیاز دارد . لذا تعیین نیاز گیاه به این دو عنصر، تاثیر مهمی در افزایش عملکرد و کیفیت خواهد داشت . (۱۹۷۲) Malavolta و (۱۹۸۰) Guzman گزارش نمودند لوبیا به مصرف فسفر بیشتر از دیگر عناصر غذایی واکنش نشان می دهد و عملکرد متناسب با افزایش مصرف کود فسفر افزایش می یابد . (۱۹۷۶) Mahatanya افزایش عملکرد بواسطه مصرف فسفر را به افزایش غلاف در بوته ارتباط داد، (۱۹۹۷) Anderson گزارش نمود در صورتی که فسفر و پتاسیم خاک کمتر از ۱۶ و ۱۵۰ میلی گرم در کیلو گرم باشد لوبیا، به ۵۰ و ۷۰ کیلو گرم در هکتار فسفر و پتاسیم نیاز دارد . (۱۹۹۵) Franzem نیز گزارش نمود در صورتی که میزان فسفر و پتاسیم خاک بترتیب کمتر از ۱۵ و ۸۰ میلی گرم در کیلو گرم باشد مصرف ۶۰ کیلو گرم۱۵۰ و P2 O کیلو گرم K2Oدر هکتار برای زراعت لوبیا ضروری است.