سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایرج حسینی – کارشناس ارشد – مرکز طراحی و پژوهشهای دریایی
ولی الله علیزاده – کارشناس ارشد – مرکز طراحی و پژوهشهای دریایی

چکیده:

هدف اصلی این مقاله تعیین نیروی بازدارنده محوری برای یک ربات زیر آبی میباشد. چون یکی از عوامل مهم در طراحی اجسام متحرک و مطالعه رفتار دینامیکی آنها، بررسی مساله پایداری می باشد . برای انجام این بررسی ها ابتدا، لازم است وضعیت تعادل جسم مورد مطالعه قرار گیرد که برای این منظور از روش حجم محدود جهت گسسته سازی معادلات حاکم بر جریان و مدل (کاپا-اپسیلون) جهت اغتشاش جریان استفاده گردیده است. سپس با حصور اطمینان از صحت نتایج و کارآیی روش، جریان سیال غیر قابل تراکم را در اطراف وسیله زیر آبی بررسی کرده، و در نهایت توزیع فشار، و نیروی بازدارنده محوری را در سرعت های مختلف بدست می آوریم.