سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح الله هاشمی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
رضا غفوری آهنگر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

تعیین نیروهای اعمال شده بوسیله وسایل نقلیه به سازه یک پل، نقش مهمی در فرایند تعمیر ونگهداری آن ایفا می کند، لذا تحقیقات گسترده ای انجام شده است تابتوان با اندازه گیری رفتار ارتعاشی پل، مقدار نیروهای وارد بر آن رامحاسبه نمود. در این مقاله نیز سعی شده است، با استخراج رابطه تحلیلی برای رفتار دینامیکی پل در حوزه زمان، به صورت تابعی از مقدار و سرعت نیروهای در حالت حرکت، روشی برای تعیین این نیروها با استفاده از مقادیر شتاب یا ممان خمشی اندازه گیری شده در نقطه یا نقاطی از سازه پل، ارائه گردد. نهایتا تاثیر کیفیت و چگونی اندازه گیری ارتعاشات پل، مانند وجود نویز در مقادیر شتاب یاممان خمشی و همچنین تاثیر محل اندازه گیری کمیت های فوق، بر مقدار خطای نیروی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته است.