سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا فلاح نژاد – گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم

چکیده:

در ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده( ) به وسیله مدل های معمولی تحلیل پوششی دادها ( ) در ماهیت خروجی، نقطه تصویر یک الگو برای ها می باشد، و تمام واحد های ناکارا سعی می کنند که به این نقاط دست یابند. در مسائل عملی، معمولاً محدودیت هایی وجود دارند که این نقاط تصویر را غیر قابل اجرا می سازند. یکی از این محدودیت ها، محدود بودن مجموع مقادیر بعضی از خروجی ها می باشد. در این مقاله به چنین مسأله ای پرداخته شده است و راه حلی برای آن ارائه گردیده است. در پایان این مقاله، علاوه بر مثال تشریحی، نتایج عددی مدل پیشنهادی برای بانکهای تجاری کشور ایران آورده شده است