سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قاسمی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
بتول تقی پور – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
سهراب افشاری – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
سعید چراغی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

چکیده:

محدوده مورد بررسی در ناحیه جنوب نائین و در حواش ی قلعه دار قرار دارد . سنگ م یزبان ا ین منطقه ولکانیک ها و پ یروکلاستیک ها ی ائوسن با ترکیب اسیدی تا حدواسط می باشد که قسمت وسیعی را در بر گرفته اند سنگهای آتشفشان ی دارا ی ترک یب متنوع بوده و شامل بازالت ، پ یروکسن آندز یت، تراک ی آندز یت و تراکی داسیت می باشد . آلونیت زا یی در ا ین سنگها مهمتر ین پد یده قابل ملاحظه است . مطالعات ژئوش یمیایی کانسار سازی طلا، نقره، جیوه و … را در این منطقه نشان داده است.