سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد کلاهان – استادیار، گروه مکانیک – دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
احمد شریفی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک – دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی م

چکیده:

در این تحقیق مسئله تعیین همزمان توالی بهینه قطعات و برنامه تعویض ابزارها مورد بررسی و حل قرار گرفته است .قابلیت اطمینان ابزارها بهمراه زمانهای آماده سازی (setup) و پردازش قطعات، ازپارامترهای مهمی است که در تخصیص همزمان ابزارها و قطعات لحاظ گردیده اند . با توجه به اینکه مسائل توالی و زمانبندی کارها، با زمانهای آماده سازی وابسته به توالی، از لحاظ پیچیدگی جزء مسائل NP-hard بشمار می روند، مدل پیشنهادی در این پژوهش با استفاده از الگوریتم جستجوگرتبرید تدریجی حل شده است . نتایج محاسباتی مبین کارآیی این الگوریتم در حل مسئله مورد نظر است .