سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا سامانی زادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
محمد محجل – دکترای تکتونیک
عباس رجایی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک

چکیده:

گرانیت علی آباد دمق با روند شمال خاور – جنوب باختر با ابعاد ۲ در ۷ کیلومتر در ۳۵ کیلومتری جنوب شهر همدان و در جنوب شرق توده گرانیتوییدی الوند قرار دارد. این توده در داخل مجموعه دگرگونی همدان قرار گرفته است. مطالعه ساختاری و فابریکهای دگرریختی مشخص ساخت که توده مزبور در پهنه تکتونیکی برشی امتداد لغز که در آن بلوک شمال باختری به سمت شمال خهاور و بلوک جنوب خاوری به سمت جنوب باختر جابجایی داشته تغییر شکل یافته است.