سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سراسری سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یوسف شرقی – دانشجوی دکترای رشته مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فیروز علی نیا – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میترا محمودی – کارشناس ارشد رشته مهندسی اکتشاف معدن،دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

زمین شناس در طی مراحل پی جویی و ارزیابی اولیه کانسارهای سنگ تزیینی معیارهای زمین شناسی متعددی را بایستی در نظر گیرد.این معیارها به دو گروه تقسیم می شوند ۱- معیارهای ظاهری(رنگ ، بافت و ..) ۲- معیارهای تکنیکی (خاصیت شکنندگی ، خصوصیات فیزیکی ومکانیکی و …).نهشته هایسنگ تزیینی بایستی دارای وضعیت مناسبی از لحاظ فاصله داری درزه ها باشند. دربرخی موارد استخراج بلوکها با توجه به نحوه توزیع مناسب سیستم درزه هادر سنگ بستر صورت می گیرد. بنابرایننحوه توزیع مناسب فاصله داری می تواندشرایطبسیار مطلوبی را از نظر استخراج اقتصادی ایجاد نماید. اندازه گیری درزه ها در مراحل اولیه از رخنمونهای سطحیو در مراحل بعدی توسط ژئورادار و یا از رویمغزه های حفاری صورت می گیرد.بهترین حالت فاصله داری درزه ها با توجه به اهداف خاص مصرفی و نیز اندازه بلوکهای مورد نیاز برای ماشین آلات تعیین می شود. امروره اندازه بلوکهای مناسب جهت انجام عملیات برش و غیره بیش از ۳ متر مکعب (۸ تن)می باشد با اینحال بلوک های کوچکتر را می توان برای کاربردهای خاص مورد استفاده قرار داد. در این مقاله وضعیت بلوک دهی نهشته هایسنگ تزیینی آذرشهر و خوی با توجه به سیستم درزه های طبیعی موجود در آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه مطالعات نشان می دهد کانسار آذرشهر بلوک دهی مناسبی در مقایسه با کانسار خوی دارد.