سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسلم کریم پور – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت همدان
بهنار نیازی – کارشناس بهداشت محیط
طیبه مهرآور – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

کیفیت مطلوب آب برای ادامه حیات ضروری است. یکی از عوامل تاثیرگذار در کیفیت آب خورندگی است. خورندگی باعث از بین رفتن تدریجی بخشی از فلز یا ماده در تماس با آب میشود. این مطالعه به منظور بررسی کیفیت آب ملایر از نظر خوردگی با استفاده از اندیس لانژلیه در این منطقه صورت گرفت. تعداد ۲۵ نمونه آب به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای در مدت ۳ ماه اخذ گردیده و آزمایشات TDS,TS,PH قلیائیت ، سختی کلسیم ، اکسیژن محلول و دما مورد بررسی قرار گرفت با جمع بندی نتایج بدست آمده مشخص می گردد که پارامتر TDS در کلیه نمونه ها بالاتر از حد استاندارد برای آب آشامیدنی بوده و این آب از لحاظ اندیس لانژلیه در گروه آبهای خورنده قرار می گیرد.