سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیده مهری جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان
علی حق نظری – عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان
مسعود توحید فر – پژوهشکده بیوتکنولوژی
بهزاد قره یاضی – آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی

چکیده:

تعیین وضعییت زیگوسیتی در گیاهان تراریخته توسط روش های موجود، علاوه بر اینکه زمان طولانی برای انجام این کار نیاز دارد، نتایج حاصل از روش هایی همچون سادرن بلات، هیبریداسیون دات بلات و روش FISH و غیره نیز روشن و واضح نیست. اما تکنیک Real-Time PCR یک روش کمی بسیار دقیق می باشد که می تواند برای تشخیص هموزیگوت و ه می زیگوت تعداد زیادی از گیاهان تراریخته با صرف وقت و DNA ژنومی کم مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه وضعیت گیاهان تراریخته پنبه با استفاده از سیستم TaqMan و با دو روش نمودار استاندارد و روش Delta delta برای اولین بار در سطح کشور انجام شد.