سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید غلامی –
مسعود علیدوست –
شهریار صبح زاهدی –
محمدرضا پورنصراله – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

چکیده:

یکی از مشکلات و مسایل بسیار مهم حوض ههای آبخیز گیلان، میزان فرسایش و رسوب حوضه هاست. در واقع تخریب عرص ههای منابع طبیعی (جنگلها و مراتع) توسط انسان و دام و استفاده بی رویه و کاربری غلط و نادرست از اراضی توسط روستائیان و جنگل نشینان از عوامل بسیار مهم در بروز فرسایش و تولید رسوب و روانه گلی ها زیر حوضه لرود می باشد که هرساله در اثر بارندگیهای شدید پاییز و یا بهاره ساکنین این زیرحوضه در خط بروز سیلاب و روانه گلی و رسوب می باشند