سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامحسین احتشام زاده – شرکت برق منطقه ای خراسان – شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی نیروگاه گ

چکیده:

امروزه توربین های گازی در تولید انرژی الکتریکی، بخصوص با نصب و راه اندازی نیروگاههای سیکل ترکیبی جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند . قطعات داغ توربین های گازی بدلیل شرایط دمایی و تنش بالا، عمر کاری محدودی دارند . با افزایش کارکرد این قطعات که از جنس سوپرآلیاژهای پایه نیکل و کبالت هستند ساختار آنها تغییر کرده که موجب افت خواص آنها می ش ود . بر این اساس این قطعات دارای عمر طراحی مشخصی هستند که در هنگام طراحی وساخت توربین گاز تعیین می گردند و باید بعد از طی این زمان کارکرد، قبل از بروز هرگونه حادثه ای مورد بازرسی قرارگرفته و یا تعویض گردند . از طرفی تعیین زمان انجام بازرسی و تعمیرواحدهای گاز ی مستلزم وجود اطلاعات کامل از نحوه بهره برداری آنها در گذشته شامل عمر کاری، سیکلهای راه اندازی، نوع بارگیری ، توقفهای اضطراری وغیره می باشد . موارد ذکر شده از جمله مواردی هستند که موجب کاهش عمر قطعات وزمان تعمیرات می گردند و نقش تعیین کننده ای درزمانبندی ت عمیرات دارند . معمولا شرکتهای سازنده زمانبندی انجام بازرسی های مختلف بر روی واحد رابر حسب ساعت کارکرد معادل و تعداد استارت های انجام شده بیان می کنند . ولی بهره برداری غیرعادی از این واحدها اثرات نامطلوبی بر عمر قطعات گذاشته و بازرسی های پیشنهاد شده زود تر ا ز زمانبندی شرکت سازنده بایستی انجام شود . در این مقاله ابتدا مکانیزمهای تخریب توربین گاز بررسی و سپس پارامترهای مؤثردر زمانبندی تعمیرات تعیین میگردند . و در نهایت نقش و مقدار تأثیرهر پارامتر در زمانبندی تعمیرات مشخص گردیده است .