سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد سدید خوی – دانشجوی دکتری رشته زلزله شناسی
غلام جوان دولویی – استادیار زلزله شناسی
محمدرضا قیطانچی – دانشیار زلزله شناسی

چکیده:

دراین مطالعه ما از پدیده جدایش موج برشی فاز SKS لرزه نگاشتهای دورلرز برای تعیین ناهمسانگردی موج برشی در جبه بالایی گستره البرز استفاده کردیم. به منظور محاسبه اندازه های جدایش پایدار با خطای کم، انتخاب پنجره تحلیلی را با تشکیل جستجوی شبکه ای برروی ۲۱۰ پنجره به بطور اتوماتیک برای زمین لرزهای دور ثبت شده در سه ایستگاه لرزه نگاری باند پهن واقع در دماوند چاران و کاوش انجام شده است با مطالعه جدایش موج برشی SKS متوسط راستای ناهمسانگردی در جبه بالایی گستره البرز بین ۳۵ تا ۶۱ درجه بدست آمد. در جبه بالایی این راستا از یک روند شمال شرق – جنوب غرب تبعیت می کند.