سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیوان نوحی – عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی
مژده پدرام – عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی
فاطمه صحرائیان – عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی
غلامعلی کمالی – عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل خسارت زا بر تولیدات کشاورزی پدیده سرما و یخبندان است. به سبب آسیب های ناشی از پدیده یخبندان پتانسیل تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی در مناطق آسیب پذیرکشور کاهش می یابد. تاریخ های رخداد اولین دمای صفر درجه در پائیز و آخرین رخداد آن دربهار به لحاظ کشاروزی دارای اهمیت می ابشد. این اطلاعات درتعیین گونه ها و واریته های مناسب جهت کاشت در منطقه بکار می آید.
اگر احتمالات یا چگونگی توزیع این تاریخ ها در اطراف میانگین تعین گردد، استفاده از این داده ها مفید تر خواهد شد. چنین جداولی بویژه برای تخمین دوره بدون یخبندان برای محصول معین بکار می رود (WMO-NO.134 , 1981) . تام و شاو (۱۹۵۸) نشان دادند که سری های تاریخ یخبندان که از دماهای حداقل هوا استخراج می گردد بصورت تصادفی توزیع یافته اند و از توزیع نرمال پیروی میکنند. روزنبرگ (۱۹۶۲) تاریخ های رخداد اولین یخبندان پائیزه، و آخرین یخبندان بهاره مربوط به دمای آستانه صفر درجه سیلسیوس را در دره پلتنیراسکا روی آمار ۳۰ ساله مورد مطالعه قرار دارد. نامبرده پس از تعیین یخبندان نشان داد که سری های آماری اولین و آخرین یخبندان فرارفتی تصادفی بوده و به صورت نرمال توزیع یافته اند.