سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین رستمی – کارشناس ارشد سازه‌های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما –

چکیده:

پیش بینی دبی و تغییرات آن در یک رودخانه مفهوم اساسی در مدیرت آبهای سطحی است. برای این منظور روابط بین دبی و اشل بصورت منحنی سنجه با استفاده از داده های اندازه گیری شده برآورد می شود. رودخانه سیمینه رود در استان آذربایجان غربی ازجمله رودخانه هایی است که هر ساله با سیلهای ویرانگر خود زیانهای مالی و جانی را به وجود م یآورد. آگاهی از مقدار دبی سیل درنقاط بالا دست برای اقدامات مدیریتی در پایین دست لازم و ضروری است. در این تحقیق با استفاده از نتایج اندازه گیری مستقیم دبی رودخانه سیمینهدر ایستگاه داشبند که به دلیل واقع بودن در بالا دست رودخانه دارای اهمیتی خاص در پیش بینی سیل جاری به نقاط پایین دست است. طی دوره آماری ۲۲ ساله روابط دبی اشل با گامهای زمانی ۴،۳،۲،۱و ۵ سال با ضریب همبستگی بالاتر از ۹۹ درصد استخراج گردید.