سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا پورنقشبند – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

نظر به اینکه شناخت منشاء رسوبات بستر خلیج فارس بستگی مبرم به شناخت کانیهای رسی آن رسوبات را دارد و در رده بندی خاکها غالبا کانیهای رسی در ذرات با قطر کوچکتر از ۲ میکرونوجود دارد، لذا اندازه قطر دانه ها صرفا ملاک نبوده و ترکیبات کانی شناسی نیز لازم است مورد توجه قرار گیرد.
شناسایی کانیهای رسی در یک خاک درکنار پارامترهای دیگر و نیز با محاسبه اندکسهای مختلف می توان با خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی آن خاک آشنا گشته و با رفتارهای آن در رابطه با اهداف مهندسی، اقتصادی، کشاورزی و غیره پی برد.
کانیهای رسی بدست آمده از خلج فارس تا رهانه دریای عمان عبارتند از : مونت، موریلونیت، ایلیت، کائولینیت، کلریت و پالیگورسکیت که در این مقاله کانی رسی الیگورسکیت مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.
از نتایج حاصله می توان نتیجه گیری کرد که باحتمال قوی رسوبگذاری بستر خلیج فارس بیشتر توسط عبارات بادی که از سمت عربستان میوزد صورت می گیرد و رسوبات رودخانه ای از طرف ایران در شمال کمتر در اینامر سهیم می باشد.