سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی نویدبخش – استاد، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ای
فواد فرزاد – کارشناس ارشد

چکیده:

یکی از اقدامات لازم در بیماری های تنفسی کمک به بیماران جهت تهویه ریه های آنها می باشد تاکنون ابزار مکانیکی گوناگونی جهت انجام چنین عملکردی ساخته شده است؛ این ابزار ونتیلاتورها یا رسپیراتورها هستند. برای بالا بردن کیفیت عمل این دستگاه ها تعیین و اندازه گیری دقیق مقادیر پارامترهای تنفسی بسیار ضروری است تا بتوان با استفاده از این اطلاعات امکان بهره مندی بیشتری بیمار را از دستگاه فراهم نمود.
در این تحقیق تعیین و محاسبه فشار alveolar و فشار دهانی به عنوان دو پارامتر مهم تنفسی در بیمارانی که از ونتیلاتورهای مولد فشاری ثابت استفاده می کنند، مد نظر بوده است. با این توضیح که مقدار این پارامترها در داخل ریه که اصلی ترین بخش از سیستم ونتیلاتور – بیمار می باشد ملاک قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا با استفاده از روابط مکانیکی و مشخصات سیستم تنفسی بیمار و ونتیلاتور این مقادیر محاسبه شده اند و سپس با استفاده از نتایج این بررسی و مدل سازی برای هر پارامتر یک معادله در فاز دم و یک معادله در فاز بازدم ارائه شده است. و در نهایت تغییرات این پارامترها به صورت منحنی های گرافیکی برای یک سیکل تنفسی رسم شده است.
استفاده از این معادلات جهت محاسبه و نمایش پارامترهای تنفسی علاوه بر افزایش intelligency این دستگاه ها در بالاتر بردن کیفیت عمل ونتیلاسیون نیز موثر است.