سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اشرف السادات پسندیده – مرکز تکنولوژی نیرو، بخش دانش فنی
زهره بشارتی راد – مرکز تکنولوژی نیرو، بخش دانش فنی
سیدحبیب الله طباطبائیان – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی ایران

چکیده:

انتقال تکنولوژی مبحثی است که امروزه هیچ سازمان و نهادی خود را مستقل از آن نمی بیند . تصمیمات سازمانها در زمینه جانشینی تکنولوژیهای قدیمی و یا توسعه تکنولوژی جدید سبب می گردد آنها گاهی مجبور به دستیابی تکنولوژی مورد نظر خارج از مرزهای داخلی خود گردند . آنچه در این میان حائز اهمیت است انتقال واقعی تکنولوژی و نه به عاریت گرفتن نامی از انتقال تکنولوژی می باشد . زمانی می توان ادعا کرد که انتقال تکنولوژی به واقع صورت گرفته که توانمندی مناسب در گیرنده تکنولوژی ایجاد شده باشد به نحویکه گیرنده تکنولوژی قادر به تغییر و تحول در تکنولوژی مورد نظر شود . با این هدف عالیه در سال ۱۳۸۲ وزارت نیروی کشور جمهوری اسلامی ایران مناقصه ای بین المللی برای خرید و انتقال تکنولوژی ۳۵ پست عایق گازی ) (GIS 1 برگزار نمود .
نکته منحصر به فرد این مناقصه توجه به مبحث انتقال تکنولوژی بوده است به طوریکه ۵۰ درصد امتیازات مناقصه به بحث فوق اختصاص پیدا نمود . برای اطمینان از کسب توانمندی مناسب از انتقال تکنولوژی، تعیین معیارهای مناسب انتقال تکنولوژی در اسناد مناقصه ضروری است . برای این منظور با کسب نظرات از مسؤولان و کارشناسان متخصص صنعت برق معیارهای انتقال تکنولوژی در قالب یک ساختار سلسله مراتبی تعیین و با تحلیل AHP 2 اوزان معیارها به دست آمدند . دراین مقاله سعی می شود مراحل طی شده در تعیین و وزن دهی معیارهای انتقال تکنولوژی مناقصه GIS با نگرش به تحلیل سلسله مراتبی AHP توصیف گردد