سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود حسن پور – گروه الکترواستاتیک، مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی، پژوهشکدة م
بابک توکلی مقدم – گروه الکترواستاتیک، مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی، پژوهشکدة م
سیفعلی نریمانی – گروه الکترواستاتیک، مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی، پژوهشکدة م
مهدی چیت ساز – گروه الکترواستاتیک، مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی، پژوهشکدة م

چکیده:

در این مقاله، یک رسوب دهنده الکترواستاتیک استوانه ای برای جمع آوری دوده موتورهای دیزلی مورد بررسی قرار گرفته است . سیستم طراحی شده، دارای یک سیم نازک نسبتاً طویل است که به عنوان الکترود ولتاژ بالا مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین، دارای یک استوانه متصل به ولتاژ زمین است که به صورت هم محور با سیم قرار گرفته است و به عنوان جمع کننده دوده در نظر گرفته شده است . سیستم به صورت قائم قرار گرفته و ولتاژ بالای مستقیم به سیستم اعمال می شود . گاز خروجی اگزوز هنگام عبور از داخل این سیستم، به علت باردار شدن ذرات جامد دوده و جمع شدن آنها به استوانه جمع کننده تصفیه می شود . در نهایت، پس از بررسی پارامترهای مختلف ابعادی، الکتریکی و سیالی، بازده جمع کنندگی سیستم به صورت تابعی از دبی گاز، ولتاژ اعمالی به سیستم و طول استوانه جمع کننده به دست آمده است .