سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مهدی حیدری – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز تحقیقات فضایی، گروه پیشرانش

چکیده:

روش تحلیل معکوس از روش‌ های نوین تحلیل در علوم فنی و مهندسی می باشد که در حوزه مسائله مهندسی، حوزه رشته مهندسی مکانیک و هوافضا و بخصوص مسائل بالستیک داخلی و آیرودینامیکی قابلیت های ویژه ای را از خود بروز داده است. این روشها بر سه پایه روش معکوس مستقیم، روش مبتنی بر مشاهده و روش کمینه سازی خطاها استوار هستند که هر کدام از آنها مرحله ای از تحلیل معکوس را به انجام می رسانند. عملکرد الگوریتم تحلیل معکوس، در حقیقت روند کاهش از سوی معلول به علت میباشد. در این مقاله با در نظر گرفتن یک محفظه احتراق استوانه ای به عنوان منبع حاوی گازهای داغ سعی شده است تا دو عدد از پارامترهای اساسی بسیار مهم حرارتی این سیستم به نام دمای گازهای داغ و ضریب کلی انتقال حرارت گازهای داغ به صوت همزمان تعیین شوند. با استفاده از دمای تجربی اندازه گیری شده از بدنه محفظه احتراق و مقایسه آنها با مقادیر محاسباتی از طریق تابع هدف و بکارگیری منطق تنظیم و اعمال الگوریتمهای بهینه ساز پارامترهای اساسی مورد نظر تعیین میگردند. بنابراین الگوریتم کلی تحلیل مسئله از دو زیر الگوریتم تحلیل مستقیم و کمینه سازی اختلافات بین مقادیر تجربی و محاسباتی تشکیل گردیده است. در الگوریتم مستقیم کمیت های فیزیکی مورد نیاز، از قبیل توزیع دمای متناظر با توزیع دمای تجربی بر روی بدنه کوره بوده محاسبه گردیده و سپس مربع اختلافات بین مقادیر محاسباتی و تجربی بصورت یک تابع اصلی تدوین میگردد. در الگوریتم کمینه سازی (بهینه سازی) نیز روش های گوناگون برای کمینه کردن این تابع مورد استفاده قرار میگیرد. نتایج بدست آمده از تحقیق امکان تعیین پارامترهای اساسی گازهای داغ را بر هر مقطع دلخواه از آن که توزیع دمای محیطی در آن مقطع بصورت تجربی اندازه گیری شده است را مورد تایید قرار می دهد.