سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی حسینی – عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده:

در تحلیل پایداری حفریات زیرزمینی و یا سطوح شیبدار سنگی (در حالتیکه تعداد دسته درزه ها بیش از ۴ باشد از پارامترهای توده سنگ برای تحلیل پایداری استفاده می گردد). در صورتی که از معیار شکست موهر و کولمب استفاده شود داشتن پارامترهای برشی توده سنگ (C و fi توده سنگ) لازم و ضروری است. در این مقاله برنامه رایانه ای ارائه شده است که با استفاده از طبقه بندی RMR پارامترهای برشی توه سنگو مقاومت تراکم تک محوری توده سنگ را محاسبه می نماید.