سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی سلیقه زاده – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی ، شوشتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سید کیان آل محمد – دانشجوی کارشناسی عمران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ، شوشتر – دانشگاه

چکیده:

شناسایی ویژگی های خاک ازنظر باربری و تغییر شکل برای اغلب سازه ها ضروری است و تعیین این ویژگی ها معمولا ازطریق آزمایشاتی صورت میگیرد که بسیار پرهزینه هستند به همین دلیل اغلب اتفاق می افتد که این آزمایشات حذف یا کم می شوند و درنهایت همواره مشکلاتی را برای پروژه ها به همراه دارد .یکی از روشهای موجود که کمتر درکشور موردتوجه بوده است روش نفوذ سنج دینامیکی (ابزار مکینتاش )است که میتواند پارامترهای مورد نیاز رابا هزینه کمتر و سادگی اجرا دراختیار قرار دهد .دراین مقاله سعی شده است به تاریخچه و معرفی این روش استانداردهای مربوطه بیان مزایا و مقایسه آن با روشهای معمول پرداخته شود درپایان نیز نمونه ای از پروژه ها ی صورت گرفته با این روش آورده شده است . درنهایت امید می رود این مقاله درایجاد انگیزه استفاده ازاین روش در پروژه های مختلف موثر باشد.