سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
عطاء الله گوهرریزی – استادیار بخش مهندسی شیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
ستار قادر – استادیار بخش مهندسی شیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در صنعت برای تولید بلورهای جوش شیرین با کیفیت مرغوب ، از کریستالیزاسیون واکنشی بیکربات سدیم استفاده می شود که با تزریق پیوسته گاز دی اکسید کربن به درون برج های حبابی حاوی محلول کربنات و بیکربنات سدیم ، این بلورها تولید می شوند . در این تحقیق برای بدست آوردن سینتیک کریستالیزاسیون فوق ، اطلاعات آزمایشگاهی غلظت واکنشگرها و توزیع اندازه بلورها از برج حبابی واحد صنعتی تولید جوش شیرین پتروشیمی شیراز گرفته شد و سپس . پارامترهای سیتنتیکی رشد و هسته زایی به کمک اطلاعات به دست آمده از واحد و معادلات موازنه جمعیت ، با استفاده از یک کمینه سازی خطا بین مقادیر آزمایشگاهی و مدل تعیین گردید . معادلات سرعت رشد و هسته زایی بیکربنات سدیم در بلورساز صنعتی به ترتیب به صورت (در متن اصلی موجود می باشد) و (در متن اصلی موجود می باشد) تعیین شده است .