سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم یاقوتی – دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پدیده ی قوس الکتریکی (Flashover) در عایق های آلوده، تا کنون از طریق یک مدل ریاضی دقیق، بیان نشده است . مشکل اصلی، در تعریف ثوابت قوس است که در باندهای خشک و با بالاتر رفتن ولتاژ از مقدار بحرانی، ایجاد می شود . در اینجا یک روش بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک را برای تعیین ثابت های قوس ارائه می کنیم که با استفاده از نتایج و مقادیر آزمایشگاهی بدست آمده از عایق های با آلودگی مصنوعی در مقالات مختلف، شبیه سازی شده است . ابتدا از مدل شناخته شده ی ابن هاوس برای بروز قوس در عایق های آلوده استفاده می کنیم . به کار بردن الگوریتم ژنتیک، تعریف ثابت های قوس را ممکن می سازد و در ادامه محاسبات شرایط بحرانی را در آغاز مکانیزم قوس میسرمی کند . به این طریق در واقع یک مدل ریاضی حاصل می شود که به کمک آن می توان با دقت قابل قبولی نتایج آزمایشگاهی را شبیه سازی کرد .