سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود لایق رفعت – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل
منصور قلعه نوی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
غلامرضا توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

مدتها تصور می شد که سازه های فضاکار، به دلیل داشتن وزن کم در زلزله آسیب پذیر نیستند. با این حال رخدادهای زلزله که درکوبه ژاپن به سال ۱۹۹۵ نشان داد که نباید آن ها را مصون پنداشت . بنابراین هدف از این مقاله بررسی ضریب رفتار و شکل پذیری چلیک های فضاکار تحت بارهای دینامیکی زلزله می باشد. این ضرایب که نشان دهنده عملکرد لرزه ای سازه و قابلیت جذب انرژی آن است، که در طراحی سازه هاعامل مهم و تعیین کننده ای به شمار می رود. بنابراین در این تحقیق ابتدا سازه ها تحت آنالیز بار افزون قرار گرفته و منحنی ظرفیت آن را رسم می کرده، و سپس همان چلیک ها تحت شتابنگاشت قائم زلزله های بم، ناغان و السنترو مورد تحلیل دینامیکی غیر خطی قرار گیرند که از آن نتایج منحنی های نیرو – تغییر مکان (منحنی ظرفیت سازه) به دست می اید و با استفاده از شیوه های ارائه شده شکل پذیری و ضریب رفتار به دو روش را محاسبه میشوند.