سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام هوشانفر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی میرسلیم – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تعیین مقاومت الکتریکی خاک، مهمترین پارامتر در طراحی شبکه زمین نیروگاهها و پستهای فشار قوی میباشد . داشتن مدل واق عی تر خاک محوطه پست و تجهیزات و رقم صحیح مقاومت آن میتواند اولین قدم در طراحی بهینه شبکه زمین محو طه تجهیزات با شد . مقاله حاضر مروری بر مدل دولایه ای خاک و کاربرد روش تقریبی و روش دقیق در تعیین مقاومت الکتریکی خاک میباشد . پارامترهای مدل دولا یه ای در روش دقیق بابرازش منحنی بر اطلاعات اندازه گیری شده بدست می آید الگوریتم بهینه سازی بروش سیمپلکس که در این مقاله بکار رفته است سرعت همگرائی و دقت بالاتری نسبت به برنامه های کامپیوتری موجود دارد [.