سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید بداغ آبادی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، آزمایشگاه مکانیک سنگ، دانشکده معدن، پردیس د
سروش فولادچی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، قطب علمی معدن، دانشکده معدن، پردیس دانشکده
سید جلال موسوی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت مهندسی و توسعه نفت

چکیده:

در بسیاری از مسائل ژئومکانیک مخازن از جمله بررسی پایداری چاه، بررسی میزان تولید ماسه، مسائل مربوط به اندرکنش سرمته و سنگ و … پارامترهای مقاومتی سازند از مهمترین اطلاعاتی می باشد که مورد نیاز می باشد. راههای متعددی برای تعیین پارامترهای مقاومتی سازند وجود دارد که متداو لترین آنها استفاده از امواج صوتی بدست آمده از لاگ صوتی میباشد اما در مواردی که این لاگ در اختیار نباشد، می توان از تخلخل به عنوان شاخصه ای برای تعیین پارامترهای ژئومکانیکی مخزن استفاده کرد. در این مقاله ارتباط بین پارامترهای مقاومتی ماسه سنگها و میزان تخلخل آنها بر اساس نتایج تستهای آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت وجود ارتباط مشخص، روابط مربوطه ارائه شده است