سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس طاهری – دانشجوی کارشناسی استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانش

چکیده:

بدون شک یکی از روش های مطمئن برای تعیین پارامترهای مقاومت برشی سطح ناپیوستگی ها، بویژه گسله ها، استفاده از روش تحلیلی برگشتی می باشد.
در این روش با تعیین مشخصه های هندسی توده گسیخته شده و بحساب آوردن تمامی نیروهای مخرب و مقاوم موثر در شکست، می توان با فرض تعادل حدی در لحظه گسیختگی، رابطه بین پارامترهای مقاومت برشی مر- کولمب را (با فرض مقادیر مختلف برای یک از پارامترها مثلا زاویه اصطکاک) تعریف نمود. آنگاه، با مشخص کردن حدودی مقبول برای زاویه اصطکاک، می توان چسبندگی سطح ناپیوستگی را، که تعیین آن با روش های آزمون آزمایشگاهی و حتی صحرایی چندان ممکن نمی باشد، بدست آورد.
در این مقاله ضمن شرح اصول کلی تعیین پارامترهای مقاومت برشی سطح ناپیوستگی ها با روش تحلیل برگشتی، یکی از گسیختگی های رویداده در توده سنگ در معدن سنگ آهن گل گهر، مورد تحلیل قرار گرفته، پارامترهای مقاومت برشی سطح ناپیوستگی کنترل کننده گسیختگی تعیین می گردد.
در پایان مقاله، به ارزیابی نتایج بدست آمده از تحلیل برگشتی پرداخته، درستی محاسبات و کارآیی این روش در تعیین پارامترهای مقاومت برشی سطح ناپیوستگی ها مورد بحث قرار داده میشود.