سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس عباس زاده شهری – دانشجوی دوره دکترای تخصصی ژئوفیزیک – زلزله شناسی واحد علوم و تحقیقات-
مهدی شیخ انصاری – دانشجوی دوره کارشناسی – مهندسی استخراج معدن – دانشگاه آزاد اسلامی،
محسن گودرزی – مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز- فارغ التحصیل مهند

چکیده:

نمودار صوتی همیشه همراه با اکتشافات لرزه ای برای اکتشاف نفت و گاز به کاربرده شده است. کاربرد نمودار صوتی محدودیت های لرزه ای را ندارد و شامل موارد زیر می باشد:
تعیین تخلخل و سنگ شناسی ( همراه با دیگر نمودارها یا بدون آنها ). تعیین خواص مکانیکی سازند که می توانند برای تخمین فشارهای شکستگی هیدرولیکی و ارزیابی مسائل مخزن به کاربرده شوند. اندازه گیری میرایی انرژی صوتی برای ارزیابی شکستگی و نفوذ پذیری. ترکیب نمودارهای صوتی و دانسیته برای تولید آثار سنتز شده لرزه ای. ترکیب نمودار صوتی و نقشه برداری سنگها برای استاندارد و کالیبره کردن داده های لرزه ای سطحی با داده های حاصل از نمودار چاه.