سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدعلی زمردیان – استادیار دانشکده عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
احد اوریا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استفاده از ستونهای سنگی یکی از روش های اصلاح خاک می باشد که بمنظور افزایش مقاومت و کاهش تراکم پذیری در خاکهای نرم و سست ریزدانه بکار می رود. روش های مختلفی بر اساس تحلیل های المان محدود و مشاهدات تجربی برای تعین ظرفیت باربری و رفتار بارگذاری- نشست ستونهای سنگی ارائه شده است. در این مقاله روشی بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایش نفوذ استاندارد ارائه می گردد که می تواند خصوصیات خاک اصلاح شده را به صورت تابعی از تعداد ضربات SPT در خاک و ستون سنگی بیان کند.