سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن محمدزاده – گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس
رضا صالحی –

چکیده:

اغلب در مسائل کاربردی تابع چگالی احتمال نامعلوم است و لازم است براساس مشاهدات حاصل از یک نمونه تصادفی براورد شود. در آمار روشهای مختفی برای برآورد تابع چگالی بکار برده می شود که دراین مقاله شیوه برآورد B – اسپلاین مورد مطالعه قرارگرفته و روشی برای تعیین پارامتر پنجره که میزان همواری براورد را کنترل می کند ارائه خواهد شد.