سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن زیاری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
امیر ایزدی – کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
علی نصرالله تبار آهنگر – کارشناسی ارشد راه وترابری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

چکیده:

در سالهای اخیر بکارگیری تئوری که توانایی آن را داشته باشد که روسازی های آسفالتی و مخلوط آسفالتی را بر یک مبنای علمی و نظری طراحی نماید، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه زیاد محققین روسازی قرارگرفته است. بنظر می رسد تئوری موهر-کلومب و سایر روابطی که پارامترهای چسبندگی و اصطکاک داخلی به روشهای ساده و معمول آزمایشگاهی که قابلیت کارگاهی داشته باشند امری مهم می باشد. در این مقاله به بررسی تست مقاومت کششی غیر مستقیم به عنوان یک تست ساده و معمول آزمایشگاهی در تعیین چسبندگی مخلوطهای آسفالتی پرداخته شد است. طی بررسی انجام شده در این پژوهش، رابطه مستقیمی بین چسبندگی و مقاومت کششی غیر مستقیم ارائه شده است که نتایج مطالعات آزمایشگاهی نیز این رابطه را تایید می نمایند.