سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا محمدی شوره – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی شریف
مسعود مفید – استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
سید عماد متقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله حل دقیق ارتعاش صفحات مستطیلی لوی برروی بستر الاستیک ارائه شده است. در صفحات مورد بررسی علاوه بر نیروهای عمود بر صفحه نیروهای محوری داخل صفحه نیز در نظر گرفته شده است. شرایط بارگذاری جانبی صفحه اعم از توزیع مکانی و زمانی متغیر و دلخواه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور معادله حاکم بر رفتار صفحه مورد نظر استخراج شده است سپس برای تحلیل از تابع گرین استفاده شده است. خود تابع گرین نیز از یک معادله دیفرانسیل مرتبه چهار پیروی می کند که برای حل آن از تبدیل لاپلاس استفاده می گردد. تابع گرین بدست آمده باید شرایط مرزی مذکور و اثر بستر الاستیک بر روی آن تعیین شده است. در ضمن با توجه به روش به کار گرفته شده فرکانسهای اصی صفحه در حالت ارتعاش آزاد را نیز می توان بدست آورد. همچنین چون نیروهای محوری داخل صفحه نیز در نظر گرفته شده اند، حل کمانشی صفحه را نیز می توان بدست آورد. در انتها نتایجج رفتاری صفحه حاصل شده از روش پیشنهادی با نتایج موجود مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته و ارائه شده است.