سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد تقی کاردی – دانشگاه اصفهان، گروه زیست شناسی
مجید بوذری –
اردشیر طالبی –

چکیده:

در طول دهه اخیر ویروس های پاپیلومای انسانی (HPV) توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. این ویروس ها باعث ایجاد یا تشدید تومورهای بد خیم و خوش خیم مانند زگیل، پاپیلوماس حنجره ای و سرطان سرویکس در انسان می شوند. در این تحقیق حضور HPV در بافت های فیکس شده در پارافین مربوطه به ضایعات جلدی با استفاده از تکنیک PCR مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور DNA ژنومی نمونه های مربوط به ضایعات جلدی نواحی مختلف بدن با استفاده از یک روش نوین راه اندازی شده در آزمایشگاه ویروس شناسی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان استخراج گردید. سپس حضور HPV در ضایعات پوستی با استفاده از پرایمرهای MY09 و MY11 مورد بررسی قرار گرفت. این سری پرایمر جامع یک توالی محافظت شده از ناحیه L1 ژنوم تیپ های ۳۳، ۱۸، ۱۶، ۱۱، ۶ و . . .پاپیلوما ویروس را تکثیر داده و قطعه ای حدود ۴۵۰ bp را ایجاد می کند. PCR نمونه ها حضور ژنوم پاپیلوما ویروس در حدود ۴۰% ضایعات مطالعه شده را نشان داد. این میزان آلودگی بسیار بالا است. این موضوع اهمیت توجه بیشتر به نقش پاپیلوما ویروس ها در ایجاد ضایعات توماری را نشان می دهد.