سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر شعبانی کیا – وزارت نیرو – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا )
علی نظری – وزارت نیرو – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا )

چکیده:

محدودیت منابع انرژی و مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی باعث توجه کشورهای مختلف به منابع انرژی تجدیدپذیر خصوصاً توسعه و کاربرد نیروگاههای زیست توده در جهان گردید ه است . فراوانی ، در دسترس بودن و عدم ایجاد مشکلات زیست محیطی باعث گردید که مجموعة انرژیهای تجدیدپذیر سهم روزافزونی را در تأمین انرژی ، در راستای توسعة پایدار جهانی بعهده گیرند .
بر اساس آمارهای موجود ۱۳/۳ درصد از انرژی اولیه جهانی در سال ۲۰۰۵ از انواع انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شده است که در این میان سهم انرژی زیست توده % ۷۹/۷ ، انرژی بر ق
آبی % ۱۶/۵ ، انرژی زمین گرمایی % ۳/۱ ، انرژی خورشیدی % ۰/۲۹ ، انرژی بادی % ۰/۴۸ در کنار سهم ناچیزی برای انرژی جزر و مد و امواج بوده است . همچنین در آن سال انرژی تجدیدپذیر دومین منبع تأمین کنندة برق جهان با ۱۷/۹ درصد سهم بوده است که ۱۶/۱ درصد از برق جهان با برق آبی ، ۱ درصد با زیست توده و ۰/۸ درصد توسط سایر منابع تجدیدپذیر تأمین شده است . در سال ۲۰۰۵ مجموع ظرفیت نصب شدة انواع نیروگاههای زیست توده در جهان به بیش از ۴۴۰۰۰ مگاوات و میزان برق تولیدی نیز به بیش از ۲۵۰ تراوات ساعت رسیده است . وسعت فراوان کشور و تنوع کم ی و کیفی منابع زیست توده در ایران حکایت از وجود پتانسیل مناسب تولید برق از منابع زیست توده در کشور دارد . فراوانی منابع زیست توده از یک طرف و مشکلات فراوان ناشی از رها سازی این منابع با ارزش در طبیعت باعث توجه روزافزون سازمانها و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی به استفاده از فناوری هضم بیهوازی به عنوان راه حلی مناسب برای تولید انرژی ( برق و حرارت ) و حل مشکلات زیست محیطی پسماندهای آلی فسادپذیر گردید . نتایج تحقیقات عملی انجام شده توسط مؤلفین در راکتورهای آزمایشگاهی و نیمه صنعتی نشان می دهد که استفاده از فناوری هضم بیهوازی و احداث نیروگاههای بیوگازی می تواند راه حلی مطمئن برای ایجاد سهم مناسب زیست توده در تولید و تأمین برق کشور در کنار حل مشکلات زیست محیطی پسماندهای آلی فسادپذیر باشد . در این مقاله نتایج مطالعات عملکرد هضم بیهوازی و تعیین پتانسیل تولید برق از پسماندهای آلی مختلف ایران شامل زباله های شهری ، پسماندهای صنایع غذایی ، فضولات دامی ، فاضلابهای شهری و صنعتی در راکتورهای بیهوازی آزمایشگاهی ) ۵ لیتری ) و نیمه صنعتی ) ۱۰/۰۰۰ لیتری ) در شرایط مزوفیلیک ارائه می شود . نتایج و داده های حاصل از این کار عملی می تواند در طراحی نیروگاههای بیوگازی بزرگ و کوچک در کشور به کار رود .