سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن بیرقدار – کارشناس ارشد علوم اقتصادی ,دفتر آمار و فناوری اطلاعات راه آهن جمهوری ایران

چکیده:

راه آهن جمهوری اسلامی ایران جهت انجام خدمات حمل و نقلی خود از یک سری عوامل و نهاده های تولیدی تخصصی و غیر تخصصی استفاده می نماید . عوامل اختصاصی حمل و نقل در راه آهن نیروی کشش (لکوموتیو )، واگنهای باری و خطوط ریل آهن از جمله نهاده های ت ولیدی می باشند که در راه آهن همواره ترکیب آنها از نظر کارائی فنی و اقتصادی مورد سوال بوده است . در این مقاله سعی شده پس از تخمین تابع تولید راه آهن با تکیه بر متدلوژی اقتصاد سنجی چگونگی ترکیب عوامل تولید نیروی کشش و واگن های باری مشخص و سپس در جهت سیاستگزا ری در زمینة تقویت یا عدم نیاز به تقویت لکوموتیو ها و واگنهای باری رهنمودهای لازم ارائه گردد.