سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حجت کردآبادی – بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
عبدالحسین جهانمیری – بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مطالعه، پروفایل دمای بهینه در طول راکتور سنتز متانول در یک حالت پایا ارائه شده است . برای انجام این امر، از الگوریتم ژنتیک ) ) Genetic Algorithms که روش نوینی در میان روشهای بهینه یابی می باشد، استفاده شده است . این تحقیق توانایی الگوریتم ژنتیک را در بهینه سازی یک نمونه فرآیند شیمیایی با یک مدل پیچیده و سخت ) ) stiff ، همراه با شرط محدود کننده و
پارامترهای زیاد را نشان می دهد . پروفایل دمای بهینه برای یک حالت پایا ) ) Steady State بدست آمده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است . شبیه سازی مدل دینامیک سیستم نیز نشان می دهد که پروفایل بهینه بدست آمده، در یک دوره کاری ۱۴۰۰ روزه موجب افزایش تولیدی معادل۹ / ۱ درصد شده است