سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز صفری نژادیان – دانشگاه شیراز
پاکنوش کریم آقایی – دانشگاه شیراز
سیدعلی اکبر صفوی – دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله نحوه طراحی و پیاده سازی یک اسکنر سه بعدی جهت تعیین پروفایل سح خاک بیان شده است. با توجه به مزایای Triangulation این روش مورد استفاده قرار گرفته است. چون با توجه به ناهمواری سطح مورد نظر، داده های بدست آمده دارای پراکندگی می باشند، این داده ها باید اصلاح شوند . به منظور اصلاح داده ها و حذف پراکندگیها، در یک روش ابداعی و جدید، از تبدیل ویولت به عنوان ابزاری برای تحلیل داده ها استفاده شده است. تبد یل ویولت در این مورد خاص بهترین انتخاب است زیرا داد ه های ما یک طبیعت چند وضوحی multiresolution دارند و این تبدیل ابزاری قدرتمند در تحلیل چند وضوحی می باشد. همچنانکه در اینمقاله امده است، پس از اعمال تبدیل ویولت بر داده های خام، جملات با وضوح پایین در واقع نشان دهنده پروفایل سطح خاک و جملات با وضوح بالا نشانگر ساختار و جنس خاک می باشند.
به منظور جمع آوری داده هایخام، یک اسکنر سه بعدی با استفاده از امکانات موجود طراحی و در دانشگاه شیراز ساخته شده است. داده های بدست امده از این اسکنر، به منظور بررسی نتایج حاصل از اعمال تئوری ارائه شده در عمل، مورداستفاده قرار گرفته است.
شایان ذکر است با توجه به اینکه سطح خاک بر اثر عوامل محیطی از قبیل جریان آب، ریزش باران، و غیره دائما در حال تغییر بوده و بررسی کیفیت تاثیر این عوامل و آگاهی از پروفایل سطح در بسیاری از موارد دارای اهمیت است، سیستمی که بتواند به طور خودکار یک مدل سه بعدی از سطح ارائه دهد، می تواند بسیار مفید باشد. کاربردهای چنین سیستمی [۱] در بررسی شده است.