سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا طحان – دانشجوی کارشناسی ارشد – گروه مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی م
فرهاد کلاهان – استادیار- گروه مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد،

چکیده:

پمپ های جابجایی مثبت لوب دورانی در صنایع مختلف جهت انتقال انواع سیالات به طور وسیعی مورد استفاده قرارمیگیرند. مهمترین مسئله در طراحی و ساخت این پمپ ها پروفیل روتور آنها می باشد که دارای پیچید گی های خاصی بوده و عوامل مختلفی در تعیین آنها نقش دارد. در این پژوهش روش جدیدی برای طراحی پروفیل روتور این پمپ ها با منحنی دبی خروجی مشخص ارائه شده است. بدین منظور ابتدا یک عبارت بدون بعد بنام دبی خروجی مخصوص که بستگی به منحنی گام و تابع انحراف دارد و مستقل از حجم و فرکانس پمپ است، معرفی و روابط مربوط به آن استخراج میشود. سپس با انتخاب نوع تابع خروجی دلخواه، تابع انحراف بدست آمده و بر اساس تابع انحراف پروفیل روتور و نهایتاً ابعاد پمپ بدست خواهد آمد. در پایان یک نمونه پمپ لوب با منحنی گام دایره ای طراحی و ارزیابی شده است.