سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس دشتی منش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هیدرومکانیک کشتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدر زراعتگر – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
رضا یوسف نژاد – دانشجوی دکترای هیدرومکانیک کشتی صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
حسن قاسمی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

چکیده:

در این مقاله جریان سطح آزاد ایجاد شده ناشی از برخورد متقارن یک مقطع مثلثی مورد مطالعه قرار گرفته است حل این مسئله براساس جریان پتانسیل و با فرض سیال تراکم ناپذیر انجام می شود. از اثرات کشش سطحی و جاذبه نیز صرف نظر گردیده است جریان ناپایدار، به کمک روش المان مرزی و با استفاده از شرایط مرزی کاملا غیرخطی مورد محاسبه قرار می گیرد. پروفیل سطح آزاد تنها برای لحظات ابتدایی برخورد تعیین گردیده است. مسئله به کمک روش المان مرزی و براساس تئوری ۲٫۵D شبیه سازی می شود. توزیع فشار بریک مقطع دو بعدی در لحظات ابتدایی برخورد، مقداری غیرواقعی است. بنابراین توزیع فشار به دست آمده در لحظات ابتدایی در مقایسه با روشهای آزمایشگاهی دارای خطا می باشد. با حل این مسئله در بازه زمانی گسترده می توان حرکت شناور تندرو در سرعتهای بالا و در موج را پیش بینی نمود. همچنین این روش برای محاسبه نیروهای کوبش کف کاربرد گسترده ای دارد.