سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سکینه خسروی نیا – زنجان دانشگاه زنجان دانشکده علوم – گروه فیزیک
محمد جواد ترکمنی – تهران آزمایشگاه ملی علوم و فنون لیزر
ناصر سپهری جوان – اردبیل – دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم – گروه فیزیک
فاطمه معروفی – تهران آزمایشگاه ملی علوم و فنون لیزر

چکیده:

در این تحقیق فرساب لیزری فولاد ضد زنگ مورد بررسی قرار میگیرد . گرمایش فلز توسط تپ لیزر و فرآیند تغییر فاز که در ناحیه تحت تابش پرتو رخ میدهد . شبیه سازی میگردد . یک روش عددی برای پیش بینی توزیع دما در نقاط مختلف ماده ، اندازه حفره ایجاد شده و نواحی خمیری ( مرز مشترک جامد – مایع و مرز مشترک مایع – بخار ) به کار برده میشود . معادلات حاکم به صورت عددی با استفاده از روش تفاضل محدود و با به کار گیری روش ضمنی آ – دی – آی گسسته سازی و حل شده است . برای مقایسه اندازه حفره حاصل از تجربه با نتایج حاصل از حل عددی آزمایش هایی صورت گرفته است .